Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες en

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Η ESSENCON έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα που αφορούν:

το κτιριακό κέλυφος (πχ μονώσεις, κα)

στο σχεδιασμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Θέρμανση, κλιματισμός, αερισμός, ύδρευση/αποχέτευση, πυρασφάλεια, αυτοματισμοί, κα) σε κτίρια, παντός τύπου, ΜΜΕ και βιομηχανιών

Η ESSENCON έχει εμπειρία στο σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών  κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και σε μελέτες για την εγκατάσταση συστημάτων φυσικού αερίου.