Ενεργειακός Σχεδιασμός για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Κλίμα en

Ενεργειακός σχεδιασμός για την αειφόρο ανάπτυξη και το κλίμα

Η ESSENCON αναλαμβάνει:

το σχεδιασμό, την υποβολή και την παρακολούθηση Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος καθώς και Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό Δήμων & Περιφερειών

το σχεδιασμό για τη σύσταση και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

https://essencon.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%91%CE%95%CE%99%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97-705x563.jpg