Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Η EssEnCon έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα που αφορούν:

το κτιριακό κέλυφος (πχ μονώσεις, κα)

στο σχεδιασμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (θέρμανση, κλιματισμός, αερισμός, ηλεκτρικά, ύδρευση/αποχέτευση, πυρασφάλεια, αυτοματισμοί, κα) σε κτίρια, παντός τύπου, ΜΜΕ και βιομηχανιών

Η EssEnCon έχει εμπειρία στο σχεδιασμό ενεργειακά αποδοτικών  κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και σε μελέτες για την εγκατάσταση συστημάτων φυσικού αερίου.

essencon