Έργα της EssEnCon

Τα εταιρικά μέλη της EssEnCon, την περίοδο από το 2018 έως σήμερα, σε συνεργασία με τις εταιρείες

TRITOXO PROJECT MANAGEMENT

Δ. ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΣ – Κ. ΣΑΪΤΗΣ ΟΕ

RESINVEST Energy Services – Renewables και

Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί

διενήργησε ολοκληρωμένους ενεργειακούς ελέγχους σε:

Κτήρια ασφαλιστικών εταιρειών

Κτήρια και καταστήματα τραπεζών

Κτήρια γραφείων πολυεθνικών εταιρειών

Κτήρια γραφείων πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας

Κτήρια γραφείων εταιρείας πληροφορικής

Κτήρια γραφείων και studios τηλεοπτικού σταθμού

Κτήρια αλυσίδας καταστημάτων επίπλων και ειδών οικιακού εξοπλισμού

Επιχείρηση διανομής φυσικού αερίου

Εγκαταστάσεις βασικού οδικού άξονα (αυτοκινητόδρομου)

Βιομηχανία μεταλλικών ελασμάτων

Βιομηχανία επεξεργασίας καπνού